studium

Tomáš > studium

Školy

Univerzita Karlova – bakalářský obor informační studia a knihovnictví (2003-2006)
SŠ Náhorní – maturitní obor knihkupectví (1999-2003)
ZŠ Schulhoffova (1990-1999)

Život a dílo nakladatele Vladimíra Žikeše

Jako bakalářskou práci jsem v srpnu 2006 obhájil text o životě a nakladatelském díle Vladimíra Žikeše. Využil jsem příležitosti věnovat se v rámci studia svému koníčku – dějinám nakladatelského podnikání. V průběhu let jsem materiál značně rozšířil a doplnil a připravuji elektronické vydání monografie.