studium

Tomáš > studium

Přehled

ÚISK FF UK (2003–2006) – obor informační studia a knihovnictví – bakalářská státní závěrečná zkouška
SŠ Náhorní (1999–2003) – obor knihkupectví – maturitní zkouška
ZŠ Schulhoffova (1990–1999)

Život a nakladatelské dílo Vladimíra Žikeše

V návaznosti na informační studia vznikl i zajímavý životopis. Připravená biografie je příspěvkem k dějinám nakladatelského podnikání a shrnuje význam Vladimíra Žikeše (1906–1980), jednoho z významných nakladatelů 1. poloviny 20. století, kterému dosud nebyla věnována patřičná pozornost.

Mou badatelskou cestu k tomuto tématu provázela řada osobností. Již během studia knihkupeckého oboru na Střední škole Náhorní v Praze (1999–2003) mě upoutaly přednášky Mgr. Hany Bárové a PhDr. Dany Janderové, zaměřené na dějiny literatury a knižní kultury. Své znalosti jsem posléze značně doplnil v rámci volitelného kurzu Nakladatelé v českých kulturních dějinách 19. a 20. století, jež vedl na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (ÚISK FF UK) PhDr. Aleš Zach. I díky konzultaci s ním jsem se v létě 2005 na praxi v Knihovně Národního muzea rozhodl začít bádat v nakladatelském archivu Vladimíra Žikeše. V září 2006 jsem pak na ÚISK FF UK obhájil bakalářskou práci s názvem Vladimír Žikeš, nakladatel, připravenou pod vedením PhDr. Anny Stöcklové. Text jsem později významně rozvinul a na jaře 2019 předal nakladatelství Academia jako biografický doslov pro Žikešovy memoáry Slovenské povstání bez mýtů a legend, které byly zařazeny do edice Paměť.

Ediční plán 2019/2020 Nakladatelství Academia, strana 79.

NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA. Ediční plán 2019/2020. Praha: Academia, [2018]. ISBN 978-80-200-2972-0. Strana 79.

SÍBEK, Tomáš. Nakladatel Vladimír Žikeš. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 11 [cit. 2019-10-15]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: https://ikaros.cz/nakladatel-vladimir-zikes