studium

Síbkovi » Tomáš » studium

 Cesta za poznáním a zkušenostmi

Moje kulturní zájmy mě nasměrovaly na knihkupecký obor Střední školy Náhorní v Praze. Krom maturity s vyznamenáním (2003) jsem si ze školy odnesl také přítelkyni a nyní manželku. Pokračoval jsem na Univerzitě Karlově (2003–2006), kde jsem v úspěšně absolvoval bakalářské studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví. To už jsem se orientoval především na oblast webu a začal působit jako web administrátor a kurátor v projektu WebArchiv, který je součástí Národní knihovny. V roce 2010 jsem začal pracovat pouze pro náš rodinný eshop s přírodní kosmetikou a bylinami, který jsem s manželkou založil. V průběhu roku 2018–2019 jsem na popud Jiřího Padevěta napsal biografii nakladatele Vladimíra Žikeše, která vyjde v roce 2020 v nakladatelství Academia. Nyní působím jako koordinátor webových projektů.

 Přehled studia

 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK.
Studijní obor informační studia a knihovnictví (2003–2006).
Bakalářská práce Vladimír Žikeš, nakladatel (2006).
Bakalářská státní závěrečná zkouška (09/2006).

 Střední škola Náhorní.

Studijní obor knihkupectví (1999–2003).
Maturitní zkouška (06/2003).

 Základní škola Schulhoffova.

Základní vzdělání (1990–1999).