WebArchiv

Síbkovi » Tomáš » WebArchiv

 WebArchiv

Archivace webu je stále aktuální výzvou pro paměťové instituce po celém světě. Univerzálně orientovaný americký Internet Archive doplňuje celá řada národních projektů (více viz článek The Cobweb od Jill Lepore z The New Yorker). Jedním z nich je i WebArchiv Národní knihovny ČR, kde jsem působil v období 20072010 jako administrátor webu a jako jeden z kurátorů sbírek.

Krom správcovské práce na Apache serveru s redakčními systémy Textpattern a WordPress jsem se věnoval organizaci a výběru sklizní webu.

 Monografie

CELBOVÁ, Ludmila; COUFAL, Libor; GRUBER, Lukáš; SÍBEK, Tomáš. Archivace webu. Praha: Národní knihovna České republiky, 2008. ISBN 978-80-7050-562-5.

Kvantitativní růst počtu a velikosti webových dokumentů na straně jedné a jejich vysoká existenční „prchlivost“ na straně druhé představuje velikou výzvu pro archiváře a knihovníky z celého světa. Dokumenty obsažené v internetové síti totiž menší či větší měrou odrážejí kulturní bohatství národa, z jehož provenience pocházejí. Postupná transformace celosvětového webu na alternativní publikační médium … je doprovázena alokací ekonomických, vědeckých a kulturních hodnot do jeho prostoru. Zachytit, uchovat a v budoucím horizontu zpětně zpřístupňovat uložené webové stránky je úkolem činnosti, která se označuje jako „archivace webu“. Není náhodou, že se v celosvětovém měřítku této činnosti věnují instituce zodpovědné za uchování kulturního bohatství – knihovny a archivy.

Strana 7.

 Články

GRUBER, Lukáš; SÍBEK, Tomáš; COUFAL, Libor. Archivace webových stránek v českém prostředí aneb Jak funguje WebArchiv. Čtenář. 2009, roč. 61, č. 5. ISSN 0011-2321. Archivováno službou Wayback Machine: archive.org

CELBOVÁ, Ludmila; SÍBEK, Tomáš; COUFAL, Libor. Archivace (nejen) českého webu z pohledu WebArchivu. Čertoděj. 27. 6. 2007. Archivováno službou Wayback Machine: archive.org

 Příspěvky na konferencích

GRUBER, Lukáš; SÍBEK, Tomáš. Přístup k národnímu webovému archivu. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě. Praha: 4. 12. 2008. Reportáž o konferenci – archivováno službou Wayback Machine: archive.org

SÍBEK, Tomáš. Uchování a trvalé zpřístupnění webových dokumentů – zkušenosti z WebArchivu. Digitálna knižnica. Jasná: 3. 10. 2007. Prezentace online: slideshare.net