Vladimír Žikeš

Tomáš » Vladimír Žikeš

Životopis nakladatele pro nakladatelství Academia

V návaznosti na mou bakalářskou práci obhájenou v září 2006 na Ústavu informačních studií a knihovnictví Univerzity Karlovy vznikla i zajímavá kniha. V průběhu roku 2018–2019 jsem na popud Jiřího Padevěta, ředitele nakladatelství Academia, napsal biografii nakladatele Vladimíra Žikeše, která vyjde v průběhu roku 2020. Text je příspěvkem k dějinám nakladatelského podnikání a shrnuje význam Vladimíra Žikeše (1906–1980), jednoho z významných nakladatelů 1. poloviny 20. století, kterému dosud nebyla věnována patřičná pozornost.

V edičním plánu nakladatelství Academia 2019/2020 (str. 79) jsou memoáry Vladimíra Žikeše s názvem Slovenské povstání bez mýtů a legend zařazeny do edice Paměť. Ke knize jsem napsal životopisný doslov.

Život a nakladatelské dílo Vladimíra Žikeše

Vladimír Žikeš je nedoceněnou osobností československého nakladatelského podnikání. Jeho životní příběh je plný zajímavých zvratů. Začínal mezi hermetiky a zajímal se o parapsychologii a okultismus, ale později svůj zájem přeorientoval spíše na křesťanství a humanismus. Jeho vášní byly ale také hory. Žikešova nakladatelská produkce tak obsahuje knihy o satanismu, spis o buddhistické meditaci, pornografii, Nezvalovu poezii, nákladné umělecké bibliofilské publikace, monografie o architektuře či Pražském Jezulátku, edici špalíčků o historii Prahy, texty Edvarda Beneše a Jana Masaryka nebo příručku o horolezectví. Byl tedy hlavně zapáleným nakladatelem, ale během druhé světové války se stal i odhodlaným účastníkem protinacistického odboje. Miloval svobodu, ale nikdy se nezříkal odpovědnosti. Před zvůlí moci nebyl zvyklý ohýbat hřbet a trpělivě nesl i ústrky, které mu po roce 1948 připravoval komunistický režim. Blízcí a přátelé vzpomínají na jeho vřelost a nadhled. Žikešovy memoáry s názvem Slovenské povstání bez mýtů a legend zařadilo nakladatelství Academia do edice Paměť a vyjdou patrně v průběhu roku 2020. Knihu doplňuje studie a poznámky historičky Zlatice Zudové-Leškové a Žikešův životopis s kompletní bibliografii jeho produkce od soukromého badatele Tomáše Síbka.

Jak jsem objevil Vladimíra Žikeše?

Mou badatelskou cestu k tomuto tématu provázela řada osobností. Již během studia knihkupeckého oboru na Střední škole Náhorní v Praze (1999–2003) mě upoutaly přednášky Mgr. Hany Bárové a PhDr. Dany Janderové, zaměřené na dějiny literatury a knižní kultury. Své znalosti jsem posléze značně doplnil v rámci volitelného kurzu Nakladatelé v českých kulturních dějinách 19. a 20. století, jež vedl na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (ÚISK FF UK) PhDr. Aleš Zach. I díky konzultaci s ním jsem se v létě 2005 na praxi v Knihovně Národního muzea rozhodl začít bádat v nakladatelském archivu Vladimíra Žikeše. V září 2006 jsem pak na ÚISK FF UK obhájil bakalářskou práci s názvem Vladimír Žikeš, nakladatel, připravenou pod vedením PhDr. Anny Stöcklové. Text jsem později významně rozvinul a na podzim 2019 předal nakladatelství Academia jako biografický doslov pro Žikešovy memoáry Slovenské povstání bez mýtů a legend, které byly zařazeny do edice Paměť a jejichž vydání jsem pomáhal organizačně realizovat.

Dějiny nakladatelského podnikání přednášel ve výběrovém kurzu na ÚISK FF UK PhDr. Aleš Zach. I díky němu jsem se rozhodl věnovat pozapomenuté osobnosti Vladimíra Žikeše a projít jeho nakladatelský archiv v Knihovně Národního muzea.