Štěstí? Naplněný život.

Já ani dnes nemohu říct, že jsem šťastný. To na této zemi v pravém, hlubokém slova smyslu snad ani není pro normálního člověka možné. Šťastné může snad být jen tu a tam dítě – anebo nějaký blázen. Jinak člověk může nanejvýš vést naplněný život, a ten, myslím, vedu. Chce-li ale někdo za každou cenu být šťastný, obávám se, že se octl na špatné planetě.

KOLÁŘ, Petr. Hovory s Petrem Kolářem. Brno: Cesta, 2001. Strana 209-210. ISBN 80-7295-022-3.