VONDRUŠKA, Vlastimil. Církevní rok a lidové obyčeje, aneb, Kalendárium světců a světic, mučedníků a mučednic, pojednávající o víře českého lidu k nim, jakož i o liturgii katolické. Ilustroval František Skála ml. 2., dopl. vyd. České Budějovice: Dona, 2005. 96 s., xvi s. obr. příl. ISBN 80-7322-075-X.