Karel Ferdinand Hyna (1802–1881)

Po studiích gymnaziálních (Benešov), filozofických a teologických (Praha) byl r. 1828 vysvěcen na kněze. Jako kooperátor působil na Křivoklátsku – ve Zbečně, Nezabudicích a v Nižboru, kde byl zámeckým kaplanem u knížete Fürstenberka (jemuž dedikoval své Dušesloví). V r. 1835 se v Nižboru stal farářem, později i vikářem křivoklátského okresu. V r. 1872 byl jmenován kapitulním děkanem ve Staré Boleslavi. Dostal několik vyznamenání, např. Rytířský řád Františka Josefa.

Na Jungmannovu výzvu sepsal … Dušesloví zkušebné, své nejrozsáhlejší dílo. Snažil se v něm o přehledný a srozumitelný výklad „činností duše“, pokud jsou pozorovatelné v „naší svědomosti“ (vědomí). Duše je pro něj „principem činností časových“, tělo „principem činností prostorových“. V prvním díle píše o duševní činnosti „neodvislé od ústrojí tělesného“, tj. o představivosti, citlivosti a snaživosti duše smyslové a duše nadsmyslové (představami duše nadsmyslové jsou Bůh, dobro, krása, pravda, lidská osobnost, mravní svět). Druhý díl jedná o „činnostech od tělesného ústrojí odvislých“: o nervové činnosti, věkových zvláštnostech, duševních chorobách, spánku, letoře, řeči a písmu aj.

https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/hyna.html