Malý exkurz do světa starých příruček. Prof. Vondráček, přední českých psychlog a psychiatr, přispěl do edice praktických sešitů z edice Knihy pro ženy:

„Důležitou podmínkou duševního zdraví je manželství. Někteří lidé se pro manželství hodí, jiní vůbec ne. … Ve dvou se to lépe táhne, ale ne každému. …
Pud pohlavní je pud silný. Bylo by ovšem chybou se domnívati, že pohlavní zdrženlivost je životu nebezpečná. Na pohlavní zdrženlivost dosud nikdo neumřel, ovšem tělesného, ale zvláště duševního zdraví nepřidá. …
Dobrá sexuální stránka sama ke šťastnému manželství nestačí. Je třeba vzájemného duševního porozumění. Říka se, že kontrasty se doplňují. …“

Výpisky ze stran 38-39.

Vondráček, Vladimír. O těle, duši a duševní hygieně. Praha: Ústředí československých hospodyň a Vladimír Žikeš, 1948. 47 s. Knihy pro ženy; Sv. 8.