Zemřel pan Jenda

Jenda DobrovolskýDalší milý člověk odešel na věčnost – Jan Dobrovolský. Pan Jenda se nás mezi prvními ujal ve farnosti Petrovice. Byl inspirací a posilou, podobně jako pan Václav Vaško. Žil pro církev a pro jednotu křesťanů. Byl jako houba a do posledních měsíců sledoval aktuální dění a informoval nás o důležitých událostech. Vždycky jsem jen zíral, kde všude jsme se potkávali: nejen v domovských Petrovicích, ale i u Ignáce na Karlově náměstí, kde pan Jenda působil už za mlada jako skaut a do posledních let tam držel modlitební služby. Každopádně budil dojem, že je všude, a přes nepřízeň zdraví se účastnil mnoha akcí. Bude nám tu chybět ale věříme, že jsme se nepotkali naposledy.

Jenda Dobrovolský

O jeho nasazení pro ekumenismus se ví i oficiálně:

Příkladem větších neformálních setkávání v šedesátých letech mohou být např. ta, která se konala v Uhříněvsi u Prahy. V této obci byl ekumenicky otevřený evangelický farář Jiří Petřík. Jeho dcera se provdala za katolíka J. Dobrovolského, který bral svůj sňatek jako příležitost k praktickému ekumenismu. Setkávalo se zde dvacet až třicet osob, katolíků i evangelíků, kteří z větší části dojížděli z Prahy. Program tvořila nejčastěji modlitba, kázání či přednáška a následná diskuse. Z katolické strany se účastnili především laici.

getsemany.cz/node/318