Volby 2010

Z různých stran a od různých věkových skupin slyším, že už vážně nemá smysl chodit k volbám, když nás většina parlamentu stejně nebere v potaz a svojí práci má za příležitost, jak si nahrabat víc pro sebe. Většinou kritický pohled sdílím, přesto podobná hnutí, která vidí svou cestu v ignorování voleb nechápu. Pokud uznávám, že politika má na můj konkrétní život reálný dopad a pokud vidím, že současná deformovaná demokracie je systém, který tady je a já ho nejsem schopen ovlivňovat nijak jinak než volbami, pak musím jít volit, nebo založit vlastní stranu a kandidovat (nebo snad ještě případně po volbách emigrovat). Vybírání menšího zla je podle mě legitimní ve chvíli, kdy neumím udělat pro změnu stavu systému nic jiného. Uvědomme si také, že z voleb začínají profitovat i extrémisté (Dělnická strana dostala z Eurovoleb přes 700 000 Kč). Svým hlasem chci podpořit raději menší zlo, bez iluzí, že budu s politikou volené strany vždy spokojen, bez iluzí, že vybraná strana obrátí systém plný lobbistů naruby a nastolí pořádek. Počítá se snaha.

Mojí snahou je reálně ovlivňovat svoje nejbližší okolí (v rámci práce, dobrovolnictví atd.). Od současného systému nechci nic víc, než aby mně nestavěl v mých snahách překážky. Věřím v sílu malých změn, sílu menších svépomocných komunit, které se rozhodnou vyčistit les od odpadků, udělat program v přírodě pro děti, uspořádat ve svém okolí koncert, výstavu, postavit dětské hřiště, zasadit stromy. Věřím, že má smysl volit malé strany, mohou dostat alespoň finanční příspěvek na činnost. Je jedno, jestli podpoříte Balbínku nebo Zelené, nebo jinou skupinu představující pro vás menší zlo. Váš volební lístek dává legitimitu případné kritice stavu politických věcí. Pokud je Vaší volbou nevolit, asi budete kritizovat systém celkově, pak se ale ptám, jaké jsou reálné alternativy a jaká je k nim cesta? Pokud nenabízíte alternativu, neberu Vaše výzvy k ignorování voleb vážně. Sám nemám chuť zakládat stranu, ani se nijak víc angažovat směrem nahoru. Volím menší zlo, u kterého mám naději, že mi nebude klást překážky pro můj život, pro moje projekty. Rozumím unaveným skeptikům, možná máme na politiku podobný pohled, jenže jsme z toho vyvodili každý jiný postoj k volbám. Volím menší zlo – bez iluzí.

Přiznám se, že jsem letos poprvé zvažoval nevolit Zelené. Nakonec to ale zase vyhráli:

kohovolit.eu/cz/psp/match/92061