rodokmen

Tomáš » rodokmen

 Původ jména Síbek

V odborné literatuře jsem našel zajímavé vysvětlení původu našeho jména:

Síbek je zdrobnělá podoba jména Síba.
To pochází z německého jména Siegbert (sigu = vítězství; bëraht = skvělý).

Při pátrání v matrikách jsem si ale všiml časté variace Síbek/Šípek v našich rodových záznamech, takže bych se držel staré dobré Occamovy břitvy:

Pokud pro nějaký jev existuje vícero vysvětlení, je lépe upřednostňovat to nejméně komplikované.

Jan Síbek z Březnice (1852-????) – obuvník

 Kořeny mi prorůstají hlavou

Od dětství jsem pátral po historii našeho rodu. Dnešní digitalizované matriky mi usnadnily cestu k tomu, abych se i já stal soukromým amatérským genealogem.

 Starý kovářský rod

Naše rodina má původ v jižních Čechách. Nejstarší rodinný záznam je z 29. 2. 1740:

Z Lučkovic: 29. února (1740) potvrzen v stav svatého manželství po trojí prohlášce, jenž se stala 7., 14. a 21. února, poctivý mládenec Jan Šípek (Síbek) z Čeprovic s poctivou vdovou Ludmilou, pozůstalou po zemřelém Ondřeji Brousilovi, kováři lučkovském, poddaní cerhoničtí, v přítomnosti řečníka Josefa Šlemendy, rychtáře mirotického, družby Františka Peška z Mirotic, družičky Terezie Bláhové z Mirotic. Oddal páter Jan Zahert, zdejší kurát.

Nejstarší písemný záznam o rodině Síbkových je 29. 2. 1740.
Přepis záznamu od Blanky Lednické (nase-koreny.cz).

 Síbkovi – 10 generací

 Generace 01

Jan Síbek z Čepřovic (1703-1771) – kovář v Lučkovicích
Martin Třeštík z Kladrubce (????-????) – poddaný (do Lnář) v Kladrubci

 Generace 02

Antonín Síbek z Lučkovic (1745-1802) – kovář v Lučkovicích
František Třeštík z Kladrubce (1754-????) – chalupník v Kladrubci

 Generace 03

Jan Nepomuk Síbek z Lučkovic (1777-1814) – kovář v Lučkovicích
Josef Třeštík z Kladrubce (1796-????) – domkář v Přebudově

 Generace 04

Jan Křtitel Síbek z Lučkovic (1811-????) – obuvník v Březnici
Václav Třeštík z Přebudova (1837-????) – obuvník v Přebudově

 Generace 05

Jan Síbek z Březnice (1852-????) – obuvník v Březnici
František Třeštík z Přebudova (1867-????) – šafář v Hradišti

 Generace 06

Čeněk Síbek z Březnice (1883-1947) – československý legionář, úředník v Praze
František Třeštík z Hradiště (1906-????) – kovář ve Strašicích a řidič tramvají v Praze

 Generace 07

Miloš Síbek z Prahy (1922-1991)- úředník a dělník v Praze
František Třeštík ze Strašic (*1932) – technolog (Praga) v Praze

 Generace 08

Zdeněk Síbek z Prahy (1955-2014) – tiskař v Praze
Naděžda Síbková rozená Třeštíková (*1959) – školnice v Praze

 Generace 09a

Tomáš Síbek (*1983)
Magda Síbková rozená Kašubová

 Generace 09b

Jan Síbek (*1985)
1. Lucie Síbková rozená Dvořáčková
2. Veronika

 Generace 10a

Meda Síbková (*2010)
Ema Síbková (*2013)

 Generace 10b

Jan Síbek (*2018), syn Lucie
Vendelín Síbek (*2020), syn Veroniky