Rodokmen

Původ jména Síbek

V odborné literatuře jsem našel zajímavé vysvětlení původu našeho jména.

„Síbek je zdrobnělá podoba jména Síba.
To pochází z německého jména Siegbert (sigû = vítězství; bëraht = skvělý).“

MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Praha: Agentura Pankrác, 2004. S. 168. ISBN 80-86781-03-8.

Při pátrání v matrikách jsem si ale v našich rodových záznamech všiml časté variace Síbek/Šípek, takže bych se držel staré dobré Occamovy břitvy.

„Pokud pro nějaký jev existuje vícero vysvětlení, je lépe upřednostňovat to nejméně komplikované.“

Occamova břitva – heslo Wikipedie

 

Kořeny mi prorůstají hlavou

Od dětství jsem pátral po historii našeho rodu. Hodně mě inspiroval a pomohl mi badatel pan Josef Zájeda. Dnešní digitalizované matriky mi usnadnily cestu k tomu, abych se i já stal soukromým amatérským genealogem.

 

Starý kovářský rod

Naše rodina má původ v jižních Čechách. Nejstarší rodinný záznam je z 29. 2. 1740.

Nejstarší písemný záznam o rodině Síbkových je 29. 2. 1740.

 

Přepis záznamu od Blanky Lednické (nase-koreny.cz):

„Z Lučkovic: 29. února (1740) potvrzen v stav svatého manželství po trojí prohlášce, jenž se stala 7., 14. a 21. února, poctivý mládenec Jan Šípek (Síbek) z Čepřovic s poctivou vdovou Ludmilou, pozůstalou po zemřelém Ondřeji Brousilovi, kováři lučkovském, poddaní cerhoničtí, v přítomnosti řečníka Josefa Šlemendy, rychtáře mirotického, družby Františka Peška z Mirotic, družičky Terezie Bláhové z Mirotic. Oddal páter Jan Zahert, zdejší kurát.“

 

Praprapra … dědeček byl šlechtic

Kuriozitou mého rodokmenu je, že jsem v jedné linii nalezl rod Svojšů, zchudlou větev šlechtického rodu Pánů z Říčan.

 

Síbkovi – 10 generací

Meda | Ema

Tomáš Síbek
(* 1983 Praha)
+
Magda roz. Kašubová
(* 1981 Praha)

Zdeněk Síbek
(* 1955 Praha – † 2014 Praha)
tiskař
+
Naděžda roz. Třeštíková
(* 1959 Praha)
školnice

Miloš Síbek
(* 1922 Praha – † 1991 Praha)
úředník
+
Zdeňka roz. Kašová
(* 1927 Mukačevo – † 2003 Praha)
tiskařka


František Třeštík
(* 1932 Strašice č. 53)
technolog Praga
+
Naděžda roz. Turková
(* 1935 Praha)

Čeněk Síbek
(* 1883 Březnice č. 93 – † 1947 Praha)
československý legionář, úředník
+
Marie roz. Škvárová
původ Kladno-Kročehlavy


František Třeštík
(* 1906 Hradiště č. 1 – † 1968 Praha)
kovář a řidič elektrických drah
+
Marie roz. Langová
původ Strašice č. 53

Jan Síbek
(* 1852 Březnice č. 47 – † ???? Březnice č. 93)
obuvník
+
Anna roz. Kučerová
(* 1861 Lučkovice č. 42 – † ???? Březnice č. 93)
Linie s kořeny v rodu Pánů z Říčan


František Třeštík
(* 1867 Přebudov č. 2 – † ???? Pole č. 59)
šafář
+
Barbora roz. Vrbová
původ Olšany č. 20, okres Klatovy

Jan Křtitel Síbek
(* 1811 Lučkovice č. 12 – † Březnice č. 47)
obuvník
+
Marie roz. Černochová
původ Březnice č. 60


Václav Třeštík
(* 1837 Přebudov č. 16 – † ???? Přebudov č. 2)
obuvník
+
Terezie roz. Veselá
původ Přebudov č. 9

Jan Nepomuk Síbek
(* 1777 Lučkovice č. 12 – † 1814 Lučkovice č. 12)
kovář
+
Barbora roz. Vaněčková
původ Mišovice-Slavkovice


Josef Třeštík
(* 1796 Kladrubce č. 10 – † ???? Přebudov č. 16)
domkář
+
Anna roz. Mašková
původ Přebudov č. 9.

Antonín Síbek
(* 1745 Lučkovice č. 12 – † 1802 Lučkovice č. 12)
kovář
+
Anna roz. Solivarová
původ Výšice


František Třeštík
(* 1754 Kladrubce č. 10 – † 1827 Kladrubce č. 10)
sedlák
+
Barbora roz. Vacíková
původ Lnáře č. 50

Jan Síbek
(* 1703 Čepřovice – † 1771 Lučkovice č. 12)
kovář
+
Ludmila roz. Petulíková
původ Mirotice
vdova po Ondřeji Brousilovi


Martin Třeštík
(* ???? Kladrubce č. 10 – † ???? Kladrubce č. 10)
poddaný do Lnář
+
Anna