Sutnar a Gide

GIDE, André. Penězokazi. Překlad Josef Heyduk. Upravil a obálku navrhl Ladislav Sutnar. Praha: Družstevní práce, 1932. 400 s. Živé knihy A, sv. 86.