Popeleční středa

V liturgickém kalendáři katolické církve je to středa, která předchází první neděli postní a označuje začátek – postní doby. Toho dne – kněz na znamení – pokání a – obrácení dává na hlavu věřících trochu popela a říká: »Pomni, že prach jsi a v prach se obrátíš« (srov. Gn 3,19), nebo nedávno zavedenou formuli »Obraťte se a věřte evangeliu« (Mk 1,15). Tento obřad, jenž byl svého času vyhrazený pouze veřejným kajícníkům, rozšířil – papež Urban II. (1088-1099) na všechny věřící. Popel, symbol smrti a nicotnosti bytí, se získává ze spálených palmových a olivových ratolestí posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli. Na Popeleční středu předepisuje církev věřícím přísný půst.

iencyklopedie.cz/popelecni-streda