Otakáro Maria Schmidt

O víře se dá mluvit mluvit různě. Není jednoduché najít dostatek nadhledu, aby věc nezněla pateticky a zároveň neztratila naléhavost sdělení. Speciálně Otakáro Maria Schmidt má dar točit dokumenty zábavně o vážných tématech. Opravdu mě bavil portrét Davida Vávry, architekta a autora dokumentárního cyklu Šumná města, moderátora Křesťanského magazínu, lektora německých kurzů Alles Gute a herce Divadla Sklep, kde je i jedním z protagonistů slavné Katovny Sklep, kde společně s ostatními „cupuje“ autory Bible:

Vávra představuje koktejl autentického křesťanského života bez patosu a přitom s jasně srovnaným žebříčkem hodnot. Inspirující! Nicméně i ostatní dokumenty mají neméně zajímavé (pro někoho snad kontroverzní) témata. Fajn je, že se dají pustit z archivu ČT:

Můj dům, můj Braník

vavra

 • web o filmu
 • přehrát online
 • David Vávra, herec a architekt, je znám mj. jako čelný představitel Divadla Sklep. Ve filmu svého souputníka Otakára M. Schmidta představuje svůj dům i domov a provází magickými místy rodného Braníku. Snímek je prodchnut jarním svěžím vzduchem, letním sluncem i mrazivou krásou paní Zimy.

Nejznámější Čech – Jan Nepomucký

 • web o filmu
 • přehrát online
 • Hodinový dokument představující postavu, která se stala legendou. Odhaduje se, že jen v Evropě se nachází kolem 30 tisíc památek na tohoto muže a z toho asi jednu pětinu najdete na území České republiky. Co se ostatního světa týká, nezůstává za Evropou nijak pozadu. Ať už myslíme na Střední či Jižní Ameriku, Indii, Filipíny nebo Čínu. Příběh Jana z Nepomuku umožňuje (kromě jiného) ukázat pomocí zajímavých paralel na obecné problémy lidského života. Mnozí ho vnímají především jako stavitele mostů mezi lidmi, člověka dialogu, strážce věrnosti. Jiní jako symbol protireformace, unifikace nebo násilí.

Nejsme andělé, jen děláme jejich práci

 • web o filmu
 • přehrát online
 • Režisér O. M. Schmidt se spolu s mladými jezuity P. Vacíkem, J. Regnerem a M. Heroldem pokusil o neotřelý a pro Čechy nový a překvapivý pohled na historii, spiritualitu a život jezuitského řádu. Tovaryšstvo Ježíšovo – jezuité – patří k největším a nejvýznamnějším řádům římskokatolické církve. Jejich posláním je činnost pastorační a misijní, působí ve školství, vědách, kultuře a umění. Už od roku 1534, kdy byl řád založen Ignácem z Loyoly, si jezuité zakládají na dobrém vzdělání. Autoři dokumentu nám umožní nahlédnout do života Tovaryšstva Ježíšova a odhalí, proč byl tento řád tak často považován za nebezpečný.

Dej mi duši a ostatní si ponech

 • web o filmu
 • přehrát online
 • Děti čím dál více šikanují spolužáky. Mladí lidé jsou stále agresivnější. Snad i prázdnější. A to přesto, že vlastní čím dál více věcí. Chybí jim ale vztahy. Salesiáni Dona Bosca to dobře vědí. Být s mladými, o to jde salesiánům především. Ne radit z výšin, ale pohybovat se v terénu. Sdílet se školáky, učni a studenty jejich smutky a radosti. Dát jim pozitivní motivaci. Aby se nenudili, aby nebyli zklamaní a otrávení a nemuseli sahat po drogách. Jde vlastně o prevenci. Ne nadarmo se výchovný systém salesiánů nazývá preventivní. Salesiáni jsou řeholníci, ale nemají klasické kláštery. Nemají oficiální oděv. Jejich poznávacím znamením jsou vyhrnuté rukávy. Jedna z jejich hlavních činností je práce s mládeží, kterou získává hlavně sportem. Takovým typickým komunikačním prosředkem je fotbal. A protože míč připomíná svět, je symbolem k vyjádření některých myšlenek. Nejde o míč jako takový, ale o jeho směřování, tak jako naše působení ve světě.