Nepil o Berounce

Berounka je krásná všude, ta už u Zbraslavi učarovala Vladislavu Vančurovi, u Černošic dělá všechno možné, aby se líbila Jaroslavu Foglarovi za Hochy od Bobří řeky a v Berouně se dělávala krásnou pro Václava Talicha a Františka Branislava. Ale nejkrásnější je přece jenom Berounka Oty Pavla, od Roztok po Týřov – ve Skryjích se o ni přetahují už Jiří Marek s Miroslavem Ivanovem a Karlem Mejstříkem. A nejenom Berounka: na Skryjském potoku, co se do ní vlévá, jsou navlečena jezírka zaklenutá bukovou zelení prozářenou sluncem, a to nevidět je totéž jako chudě žít.

Strana 53.

Nepil, František. Ohlédnutí. Obálka grafická úprava Luboš Drtina. 1. vyd. Praha: Akropolis, 1998. 215 s. ISBN 80-85770-65-2.