Kotulová, Eva. Kalendář, aneb, Kniha o věčnosti a času. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1978. 192 s. Členská knižnice nakl. Svoboda; prémiový sv.

Bohatě ilustrovaná knížka zajímavě vypráví o původu juliánského kalendáře a jeho nedostatcích, o kalendářové reformě papeže Řehoře XIII. a o astronomických základech kalendáře. Seznamuje s různými způsoby měření času u starověkých národů, se staršími i novějšímí návrhy na změnu řehořského kalendáře aj.