Souběžník » Ignác a jeho Tovaryšstvo Ježíšovo

Rozhlasový seriál o Tovaryšstvu Ježíšovu

Jezuity mám rád. A ano začalo to kdysi dávno opovržením, když jsem znal ze školy jen Antonína Koniáše. Postupně si ale člověk doplňuje vzdělání a dívá se, co je to za zajímavý lidi (Svatý Ignác, Adolf Kajpr, kardinál Tomáš Špidlík, papež František, Ludvík Armbruster, Jan Rybář, František Lízna, Petr Kolář, Miroslav Herold, Jan Regner, …). U příležitosti svátku zakladatele Tovaryšstva (31. 7.), Svatého Ignáce, jsem vylovil z rozhlasového archivu iRadio zajímavý exkurz do dějin řádu – seriál Tovaryšstvo mezi věky v rámci pořadu Prameny a proudy:
(1/7) > (2/7) > (3/7) > (4/7) > (5/7) > (6/7) > (7/7)

Petr Kolář

Neméně zajímavý je i pětidílný příspěvek Petra Koláře pro cyklus Osudy, který je tak trochu rozhlasovou podobou jeho knižního vzpomínkového rozhovoru [Kolář, P.; Beránek, J., 2001]. Teolog, rozhlasový redaktor, překladatel, horolezec, duchovní českých exulantů v Paříži, Francouzů v Praze a Indiánů na řece Yukon na Aljašce – i takto může vypadat jezuita – rovnej chlap, který se nepotřebuje každému zalíbit. A takový je i Petr Kolář, jehož neuvěřitelné životní příběhy mě vtáhly do jeho rozhlasového vypravování:
(1/5) > (2/5) > (3/5) > (4/5) > (5/5)

Pěkný je i Kolářův přímočarý rozhlasový komentář k volbě jeho spolubratra do úřadu papeže. Již dříve ČT natočila dokumentární portrét Petra Koláře a rozhovor v rámci pořadu Na plovárně.

Examen

Důležitým příspěvkem Svatého Ignáce do duchovního života byla modlitba Examen. Přestože Tovaryšstvo nemá ženskou větev, existují Sestry Dítěte Ježíše, které se ignaciánskou spiritualitou inspirují. Jedna ze Sester, Klára Maliňáková, v Brně popsala, jak se lze Examen modlit:

Doporučená literatura

Dále doplňuji malou výběrovou bibliografii – pár výborných knih hlavně o tom, jak různě se dá kráčet ve stopách ignaciánské spirituality, jejíž východisko a základ Ignác popsal ve svých Duchovních cvičeních [Ignác z Loyoly, s.19-20]:

„Člověk je stvořen, aby chválil Boha, našeho Pána, vzdával mu úctu a sloužil mu, a takto spasil svou duši. Ostatní věci na světě jsou stvořeny pro člověka a aby mu pomáhaly k dosažení cíle, pro který je stvořen.

Z toho plyne, že je má člověk užívat natolik, nakolik mu k jeho cíli pomáhají, a natolik že se jich musí zříci, nakolik mu v tom překážejí.

Proto je nutné, abychom se vůči všem stvořeným věcem stali indiferentními ve všem, co je dovoleno svobodě našeho rozhodnutí a není jí zakázáno. A tak, co se nás týká, nemáme chtít více zdraví než potupu, dlouhý život než krátký; a stejně tak ve všech ostatních věcech, že si přejeme a volíme jedině to, co nám více napomáhá k cíli, pro který jsme stvořeni.“

  • Ignác z Loyoly. Souborné Dílo. Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2005.
  • Armbruster, L.; Palán, A. Tokijské Květy. Kostelní Vydří : Karmelitánské Nakladatelství, 2011.
  • Kolář, P.; Beránek, J. Hovory s Petrem Kolářem. Brno : Cesta, 2001.
  • Lízna, F. Musím jít dál. Brno : Cesta, 2006.
  • Špidlík, T.; Paulas, J. Duše Poutníka. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004.
  • Rybář, J.; Beránek, J. Deník venkovského faráře. Praha : Vyšehrad, 2016.

A muzika

A pokud k duchovnímu čtení hledáte vhodný soundtrack, opět pomůže Český rozhlas: