Dj Drobek 2020

Když si dcera oddílových vedoucích bere jednoho ze členů, je to velká a krásná věc. Bylo mi potešením vidět tolik kamarádů z oddílu, být u toho, zahrát si opět s naším rodinným „sound systemem“ na Dj Drobka, „zazpívat“ pozdě k ránu s Honzininou kytarou u táboráku. A za to všechno může Milan a Honzina Kvízovi.