#knihobudky

WebLog » Souběžně » #knihobudky

  Souběžně – #knihobudky

„Dobro knihy je v tom, že je čtena. Kniha je vytvořena ze znaků, které mluví o jiných znacích, které mluví o skutečných věcech. Bez očí, které ji čtou, je kniha jen souhrnem znaků, které ze sebe nevydají pojmy, a je tudíž němá.“

ECO, Umberto. Jméno Růže. Překlad Zdeněk Frýbort. Praha: Odeon, 1988, s. 385.

  Aktuální snímky