Vladimír Žikeš

Tomáš > Vladimír Žikeš

Životopis nakladatele Žikeše pro nakladatelství Academia

V návaznosti na mou bakalářskou práci obhájenou na Ústavu informačních studií a knihovnictví Univerzity Karlovy vznikla i zajímavá kniha. V průběhu roku 2018–2019 jsem na popud Jiřího Padevěta, ředitele nakladatelství Academia, napsal biografii nakladatele Vladimíra Žikeše, která vyjde v průběhu roku 2020. Text je příspěvkem k dějinám nakladatelského podnikání a shrnuje význam Vladimíra Žikeše (1906–1980), jednoho z významných nakladatelů 1. poloviny 20. století, kterému dosud nebyla věnována patřičná pozornost.

Ediční plán 2019/2020 Nakladatelství Academia, strana 79.
NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA. Ediční plán 2019/2020. Praha: Academia, [2018]. ISBN 978-80-200-2972-0. Strana 79.

Život a nakladatelské dílo Vladimíra Žikeše

Vladimír Žikeš je nedoceněnou osobností československého nakladatelského podnikání. Jeho životní příběh je plný zajímavých zvratů. Začínal mezi hermetiky a zajímal se o parapsychologii a okultismus, ale později svůj zájem přeorientoval spíše na křesťanství a humanismus. Jeho vášní byly ale také hory. Žikešova nakladatelská produkce tak obsahuje knihy o satanismu, spis o buddhistické meditaci, pornografii, Nezvalovu poezii, nákladné umělecké bibliofilské publikace, monografie o architektuře či Pražském Jezulátku, edici špalíčků o historii Prahy, texty Edvarda Beneše a Jana Masaryka nebo příručku o horolezectví. Byl tedy hlavně zapáleným nakladatelem, ale během druhé světové války se stal i odhodlaným účastníkem protinacistického odboje. Miloval svobodu, ale nikdy se nezříkal odpovědnosti. Před zvůlí moci nebyl zvyklý ohýbat hřbet a trpělivě nesl i ústrky, které mu po roce 1948 připravoval komunistický režim. Blízcí a přátelé vzpomínají na jeho vřelost a nadhled. Žikešovy memoáry s názvem Slovenské povstání bez mýtů a legend zařadilo nakladatelství Academia do edice Paměť a vyjdou patrně v první polovině roku 2020. Knihu doplňuje studie a poznámky historičky Zlatice Zudové-Leškové a Žikešův životopis s kompletní bibliografii jeho produkce od soukromého badatele Tomáše Síbka.

Jak jsem objevil Vladimíra Žikeše?

Mou badatelskou cestu k tomuto tématu provázela řada osobností. Již během studia knihkupeckého oboru na Střední škole Náhorní v Praze (1999–2003) mě upoutaly přednášky Mgr. Hany Bárové a PhDr. Dany Janderové, zaměřené na dějiny literatury a knižní kultury. Své znalosti jsem posléze značně doplnil v rámci volitelného kurzu Nakladatelé v českých kulturních dějinách 19. a 20. století, jež vedl na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (ÚISK FF UK) PhDr. Aleš Zach. I díky konzultaci s ním jsem se v létě 2005 na praxi v Knihovně Národního muzea rozhodl začít bádat v nakladatelském archivu Vladimíra Žikeše. V září 2006 jsem pak na ÚISK FF UK obhájil bakalářskou práci s názvem Vladimír Žikeš, nakladatel, připravenou pod vedením PhDr. Anny Stöcklové. Text jsem později významně rozvinul a na podzim 2019 předal nakladatelství Academia jako biografický doslov pro Žikešovy memoáry Slovenské povstání bez mýtů a legend, které byly zařazeny do edice Paměť a jejichž vydání jsem pomáhal organizačně realizovat.

SÍBEK, Tomáš. Nakladatel Vladimír Žikeš. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 11 [cit. 2019-10-15]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: https://ikaros.cz/nakladatel-vladimir-zikes