rodokmen

Od dětství jsem pátral po historii našeho rodu. Dnešní digitalizované matriky mi usnadnily cestu k tomu, abych se i já stal soukromým amatérským genealogem.

Síbkové

Naše rodina má původ v jižních Čechách. Nejstarší rodinný záznam je z 29. 2. 1740:

Z Lučkovic: 29. února (1740) potvrzen v stav svatého manželství po trojí prohlášce, jenž se stala 7., 14. a 21. února, poctivý mládenec Jan Šípek (Síbek) z Čeprovic s poctivou vdovou Ludmilou, pozůstalou po zemřelém Ondřeji Brousilovi, kováři lučkovském, poddaní cerhoničtí, v přítomnosti řečníka Josefa Šlemendy, rychtáře mirotického, družby Františka Peška z Mirotic, družičky Terezie Bláhové z Mirotic. Oddal páter Jan Zahert, zdejší kurát.

Nejstarší písemný záznam o rodině Síbkových je 29. 2. 1740.
Nejstarší písemný záznam o rodině Síbkových.

GENERACE 09
Jan Síbek z Čepřovic (1703-1771) – kovář v Lučkovicích
Martin Třeštík z Kladrubce (????-????) – poddaný (do Lnář) v Kladrubci

GENERACE 08
Antonín Síbek z Lučkovic (1745-1802) – kovář v Lučkovicích
František Třeštík z Kladrubce (1754-????) – chalupník v Kladrubci

GENERACE 07
Jan Nepomuk Síbek z Lučkovic (1777-1814) – kovář v Lučkovicích
Josef Třeštík z Kladrubce (1796-????) – domkář v Přebudově

Jan Křtitel Síbek z Lučkovic (1811-????)
– obuvník v Březnici

Václav Třeštík z Přebudova (1837-????)
– obuvník v Přebudově

Jan Síbek z Březnice (1852-????)
– obuvník v Březnici

František Třeštík z Přebudova (1867-????)
– šafář v Hradišti

Čeněk Síbek z Březnice (1883-1947)
– český legionář 1. světové války, úředník v Praze

František Třeštík z Hradiště (1906-????)
– kovář ve Strašicích a řidič tramvají v Praze

Miloš Síbek z Prahy (1922-1991)
– úředník a dělník v Praze

František Třeštík ze Strašic (1932-)
– technolog (Praga) v Praze

Zdeněk Síbek z Prahy (1955-2014)
– tiskař v Praze

Naděžda Síbková rozená Třeštíková (1959-)
– školnice v Praze

Tomáš Síbek (1983-)

Jan Síbek (1985-)