Síbkovi » Souběžník » Česká mše vánoční

Možná je Vám líto, že Vánoce skončily. Pak mám pro Vás dobrou zprávu: Neskončily!!! Doba vánoční totiž trvá od svátku Narození Páně (25. prosince) do neděle po svátku Zjevení Páně (6. ledna – známější jako svátek Tří králů ). A protože je letos 6. ledna neděle, tak Vánoce trvají až do další nedělě 13. ledna, na kterou připadne pohyblivý Svátek Křtu Páně. Nejkratší Vánoce jsou tedy v letech, kdy na 6. ledna vychází sobota. Letos máme naopak tu nejdelší možnou variantu. Takže jsem z archivu Českého rozhlasu vylovil „Rybovku“ a jdu si jí i při práci pustit:
vltava.rozhlas.cz/poslechnete-si-jak-se-z-rybovy-ceske-mse-vanocni-stala-rybovka

Síbkovi » Souběžník » Adventní hudba

Nedělí 2. 12. začíná letošní advent, a tak si ho připomeňme:

Advent (z lat. adventus = příchod) je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Dříve byla doba adventní zároveň dobou postu, kdy byly zakázány zábavy, svatby a hodování.

V západní tradici je advent také dobou zklidnění. Odpovídalo to životnímu stylu našich předků, jejichž přirozeným rytmem byla intenzivní práce v době od jara do podzimu, kdy bylo nutné zvládnout veškeré zemědělské práce, a odpočinek v zimě, kdy se vykonávaly domácí práce jako draní peří, šití, pletení, předení, tkaní, apod.

Česká hudební tradice se může pochlubit výjimečným počtem kvalitních adventních písní. Uplatňují se zejména při jitřních mariánských mších zvaných roráty.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Advent

Encyklopedické heslo z Wikipedie v sobě nese i vysvětlení toho, proč jíme na Štědrý večer kapra. Je to pro to, že onou tradiční večeří končí adventní období, které je provázeno postem. A ryba je postní jídlo. Vánoce totiž začínají až 25. 12., ale podle tradice se svátky začínají slavit již v předvečer s první hvězdou na nebi. Takže po postní večeři si můžete na stůl servírovat konečně i sváteční cukroví :-) To ale předbíhám. Hlavně jsem se chtěl podělit o poklady z archivu Českého rozhlasu a zaposlouchat se do adventní hudby časů minulých, abychom se na tu slávu dobře připravili:

V kostelích pak můžete slyšet mnoho z této hudby i na živo:

P. S. Nevím, jaké vůně provázeli v adventu naše předky, ale já do aromadifuzéru kapu éterický olej z kadidlovníku. A nebráním se ani současné podobě křesťanské rozjímavé hudby, jak ji tvoří třeba kapela Salt of the sound:

Síbkovi » Souběžník » Rosario Smowing

V létě 2015 jsme čirou „náhodou“ poznali neuvěřitelnou kapelu z Argentiny. Říkají si Rosario Smowing a hrají hudbu se swingovými kořeny pod vlivy ska či tanga. Je to čistej originál. Na tanečním parketu se můžeme potkat opět letos 30.8.2018 v klubu Jižák. Info je na Facebooku: https://www.facebook.com/events/195003764486060/

Souběžník » Ignác a jeho Tovaryšstvo Ježíšovo

Rozhlasový seriál o Tovaryšstvu Ježíšovu

Jezuity mám rád. A ano začalo to kdysi dávno opovržením, když jsem znal ze školy jen Antonína Koniáše. Postupně si ale člověk doplňuje vzdělání a dívá se, co je to za zajímavý lidi (Svatý Ignác, Adolf Kajpr, kardinál Tomáš Špidlík, papež František, Ludvík Armbruster, Jan Rybář, František Lízna, Petr Kolář, Miroslav Herold, Jan Regner, …). U příležitosti svátku zakladatele Tovaryšstva (31. 7.), Svatého Ignáce, jsem vylovil z rozhlasového archivu iRadio zajímavý exkurz do dějin řádu – seriál Tovaryšstvo mezi věky v rámci pořadu Prameny a proudy:
(1/7) > (2/7) > (3/7) > (4/7) > (5/7) > (6/7) > (7/7)

Petr Kolář

Neméně zajímavý je i pětidílný příspěvek Petra Koláře pro cyklus Osudy, který je tak trochu rozhlasovou podobou jeho knižního vzpomínkového rozhovoru [Kolář, P.; Beránek, J., 2001]. Teolog, rozhlasový redaktor, překladatel, horolezec, duchovní českých exulantů v Paříži, Francouzů v Praze a Indiánů na řece Yukon na Aljašce – i takto může vypadat jezuita – rovnej chlap, který se nepotřebuje každému zalíbit. A takový je i Petr Kolář, jehož neuvěřitelné životní příběhy mě vtáhly do jeho rozhlasového vypravování:
(1/5) > (2/5) > (3/5) > (4/5) > (5/5)

Pěkný je i Kolářův přímočarý rozhlasový komentář k volbě jeho spolubratra do úřadu papeže. Již dříve ČT natočila dokumentární portrét Petra Koláře a rozhovor v rámci pořadu Na plovárně.

Examen

Důležitým příspěvkem Svatého Ignáce do duchovního života byla modlitba Examen. Přestože Tovaryšstvo nemá ženskou větev, existují Sestry Dítěte Ježíše, které se ignaciánskou spiritualitou inspirují. Jedna ze Sester, Klára Maliňáková, v Brně popsala, jak se lze Examen modlit:

Doporučená literatura

Dále doplňuji malou výběrovou bibliografii – pár výborných knih hlavně o tom, jak různě se dá kráčet ve stopách ignaciánské spirituality, jejíž východisko a základ Ignác popsal ve svých Duchovních cvičeních [Ignác z Loyoly, s.19-20]:

„Člověk je stvořen, aby chválil Boha, našeho Pána, vzdával mu úctu a sloužil mu, a takto spasil svou duši. Ostatní věci na světě jsou stvořeny pro člověka a aby mu pomáhaly k dosažení cíle, pro který je stvořen.

Z toho plyne, že je má člověk užívat natolik, nakolik mu k jeho cíli pomáhají, a natolik že se jich musí zříci, nakolik mu v tom překážejí.

Proto je nutné, abychom se vůči všem stvořeným věcem stali indiferentními ve všem, co je dovoleno svobodě našeho rozhodnutí a není jí zakázáno. A tak, co se nás týká, nemáme chtít více zdraví než potupu, dlouhý život než krátký; a stejně tak ve všech ostatních věcech, že si přejeme a volíme jedině to, co nám více napomáhá k cíli, pro který jsme stvořeni.“

  • Ignác z Loyoly. Souborné Dílo. Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2005.
  • Armbruster, L.; Palán, A. Tokijské Květy. Kostelní Vydří : Karmelitánské Nakladatelství, 2011.
  • Kolář, P.; Beránek, J. Hovory s Petrem Kolářem. Brno : Cesta, 2001.
  • Lízna, F. Musím jít dál. Brno : Cesta, 2006.
  • Špidlík, T.; Paulas, J. Duše Poutníka. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004.
  • Rybář, J.; Beránek, J. Deník venkovského faráře. Praha : Vyšehrad, 2016.

A muzika

A pokud k duchovnímu čtení hledáte vhodný soundtrack, opět pomůže Český rozhlas: