rodokmen

Síbkovi » rodokmen

 Kořeny mi prorůstají hlavou

Od dětství jsem pátral po historii našeho rodu. Dnešní digitalizované matriky mi usnadnily cestu k tomu, abych se i já stal soukromým amatérským genealogem.

 Starý kovářský rod

Naše rodina má původ v jižních Čechách. Nejstarší rodinný záznam je z 29. 2. 1740:

 Z Lučkovic: 29. února (1740) potvrzen v stav svatého manželství po trojí prohlášce, jenž se stala 7., 14. a 21. února, poctivý mládenec Jan Šípek (Síbek) z Čeprovic s poctivou vdovou Ludmilou, pozůstalou po zemřelém Ondřeji Brousilovi, kováři lučkovském, poddaní cerhoničtí, v přítomnosti řečníka Josefa Šlemendy, rychtáře mirotického, družby Františka Peška z Mirotic, družičky Terezie Bláhové z Mirotic. Oddal páter Jan Zahert, zdejší kurát.

 10 generací

 GENERACE 01
Jan Síbek z Čepřovic (1703-1771) – kovář v Lučkovicích
Martin Třeštík z Kladrubce (????-????) – poddaný (do Lnář) v Kladrubci

 GENERACE 02
Antonín Síbek z Lučkovic (1745-1802) – kovář v Lučkovicích
František Třeštík z Kladrubce (1754-????) – chalupník v Kladrubci

 GENERACE 03
Jan Nepomuk Síbek z Lučkovic (1777-1814) – kovář v Lučkovicích
Josef Třeštík z Kladrubce (1796-????) – domkář v Přebudově

 GENERACE 04
Jan Křtitel Síbek z Lučkovic (1811-????) – obuvník v Březnici
Václav Třeštík z Přebudova (1837-????) – obuvník v Přebudově

 GENERACE 05
Jan Síbek z Březnice (1852-????) – obuvník v Březnici
František Třeštík z Přebudova (1867-????) – šafář v Hradišti

 GENERACE 06
Čeněk Síbek z Březnice (1883-1947) – československý legionář, úředník v Praze
František Třeštík z Hradiště (1906-????) – kovář ve Strašicích a řidič tramvají v Praze

 GENERACE 07
Miloš Síbek z Prahy (1922-1991)- úředník a dělník v Praze
František Třeštík ze Strašic (1932-) – technolog (Praga) v Praze

 GENERACE 08
Zdeněk Síbek z Prahy (1955-2014) – tiskař v Praze
Naděžda Síbková rozená Třeštíková (1959-) – školnice v Praze

 GENERACE 09a
Tomáš Síbek (1983-)
Magda Síbková rozená Kašubová

 GENERACE 09b
Jan Síbek (1985-)
Lucie Síbková rozená Dvořáčková

 GENERACE 10a
Meda Síbková (2010-)
Ema Síbková (2013-)

 GENERACE 10b
Jan Síbek (2018-)