Síbkovi

Síbkové

Rod má kořeny jižních Čechách. Nejstarší rodinný záznam je z 29. 2. 1740:

Z Lučkovic: 29. února (1740) potvrzen v stav svatého manželství po trojí prohlášce, jenž se stala 7., 14. a 21. února, poctivý mládenec Jan Šípek (Síbek) z Čeprovic s poctivou vdovou Ludmilou, pozůstalou po zemřelém Ondřeji Brousilovi, kováři lučkovském, poddaní cerhoničtí, v přítomnosti řečníka Josefa Šlemendy, rychtáře mirotického, družby Františka Peška z Mirotic, družičky Terezie Bláhové z Mirotic. Oddal páter Jan Zahert, zdejší kurát.

Jan Síbek z Čepřovic (1703-1771)
– kovář v Lučkovicích

Martin Třeštík z Kladrubce (????-????)
– poddaný (do Lnář) v Kladrubci

Antonín Síbek z Lučkovic (1745-1802)
– kovář v Lučkovicích

František Třeštík z Kladrubce (1754-????)
– chalupník v Kladrubci

Jan Nepomuk Síbek z Lučkovic (1777-1814)
– kovář v Lučkovicích

Josef Třeštík z Kladrubce (1796-????)
– domkář v Přebudově

Jan Křtitel Síbek z Lučkovic (1811-????)
– obuvník v Březnici

Václav Třeštík z Přebudova (1837-????)
– obuvník v Přebudově

Jan Síbek z Březnice (1852-????)
– obuvník v Březnici

František Třeštík z Přebudova (1867-????)
– šafář v Hradišti

Čeněk Síbek z Březnice (1883-1947)
– český legionář 1. světové války, úředník v Praze

František Třeštík z Hradiště (1906-????)
– kovář ve Strašicích a řidič tramvají v Praze

Miloš Síbek z Prahy (1922-1991)
– úředník a dělník v Praze

František Třeštík ze Strašic (1932-)
– technolog (Praga) v Praze

Zdeněk Síbek z Prahy (1955-2014)
– tiskař v Praze

Naděžda Síbková rozená Třeštíková (1959-)
– školnice v Praze

Tomáš Síbek (1983-)

Jan Síbek (1985-)