Doporučuji příspěvek.

Zdroj: Monika Načeva: Ráda zpívám nadčasové básně. Sama ale básník nejsem, jsem médium

Dobrá báseň je hudba sama o sobě – i tak přemýšlí o poezii, kterou zhudebňuje, zpěvačka a herečka Monika Načeva. Album Zdivočelí koně s básnickými texty z 60. až 80. let minulého století inspirovalo její přátelství s Pavlem Zajíčkem. Křtít se bude 4. června v Kampusu Hybernská, počítá se i s streamováním. O nových písních i o svých začátcích v Praze mluvila Načeva ve Vizitce s Ondřejem Cihlářem.

Kotulová, Eva. Kalendář, aneb, Kniha o věčnosti a času. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1978. 192 s. Členská knižnice nakl. Svoboda; prémiový sv.

Bohatě ilustrovaná knížka zajímavě vypráví o původu juliánského kalendáře a jeho nedostatcích, o kalendářové reformě papeže Řehoře XIII. a o astronomických základech kalendáře. Seznamuje s různými způsoby měření času u starověkých národů, se staršími i novějšímí návrhy na změnu řehořského kalendáře aj.